Årsstämma

Årsstämma i Nyhamns Byalag 2022

Hålls den 5 mars 2022 kl 13.30 i Nyhamnsskolans matsal. Handlingar finns här, och här och skickas till de med anmäld mailadress

Hamnordning för Nyhamns Hamn

Stadgar Nyhamns Byalag

Ett antal exemplar av dessa handlingar finns  för avhämtning inför årsmötet och kan även översändas efter önskemål. Vi ses!