Årsstämma

Årsstämma i Nyhamns Byalag 2021

Hålls den 13 februari 2021  digitalt p g a Covid 19

Hamnordning för Nyhamns Hamn

Stadgar Nyhamns Byalag

Ett antal exemplar av dessa handlingar finns i ruffen för avhämtning och kan även översändas efter önskemål. Vi ses!