Årsstämma

Årsstämma i Nyhamns Byalag 2022

Hålls den 5 mars 2022 i Ruffen. Om detta visar sig olämpligt p g a Covid 19 hålls mötet digitalt senast den 15 mars

Hamnordning för Nyhamns Hamn

Stadgar Nyhamns Byalag

Ett antal exemplar av dessa handlingar finns i ruffen för avhämtning inför årsmötet och kan även översändas efter önskemål. Vi ses!