Dataskyddspolicy

SÅ HÄR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER
För oss är det viktigt att du som medlem och du som är i kontakt med oss av andra skäl känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter samtidigt
den svenska personuppgiftslagen PUL. Syftet är att ställa högre krav på hur företag hanterar kunders personuppgifter och för att du som kund ska känna dig tryggare.

Vad är GDPR?
Den nya dataskyddsförordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny reglering för att stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet vid behandling av personuppgifter.

Hur vi behandlar dina personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i samband med att du blir medlem hos oss och läggs upp i klubbens medlemsmatrikel.

Kontaktuppgifter som lämnas av icke medlemmar, t ex epost, telefonnummer och bostadsadresser används endast för att kunna återkoppla och föra dialog med den som lämnat uppgifterna.

Vi vill skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig och behöver därför ett urval av dina personuppgifter för att du ska få information via epost eller telefon och kunna använda våra digitala tjänster. Personuppgifter kan användas för att nå ut med information till dig och marknadsföringsändamål, exempelvis erbjudanden om deltagande i segelskolor eller kvällsseglingar eller andra aktiviteter som klubben anordnar.

Vi använder även medlemmars personuppgifter för att kunna söka bidrag till Röde Orms
ungdomsverksamhet och för att vid en eventuell olyckshändelse kunna verifiera ditt medlemskap i försäkringsfrågor (klubbens verksamhet är försäkrad liksom medlemmar och instruktörer som deltar i klubbaktiviteter).

Vi lagrar personuppgifter enbart under den tid som det är nödvändigt sett till ändamålet med behandlingen. Vi lämnar inte ut, säljer eller på annat sätt sprider personuppgifter än vad som förklaras här. När syftet med ”behandlingen” upphör tas uppgifterna bort enligt fastställda rutiner.

Dina rättigheter som medlem hos oss

Du som medlem har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har bland annat rätt till information om hur vi behandlar dina personuppgifter och rätt till registerutdrag. Du kan även ha rätt att få uppgifter rättade, begränsade eller raderade samt under vissa förutsättningar begära att få dina personuppgifter flyttade så kallad dataportabilitet.

Utöver dessa rättigheter har du bland annat rätt att återkalla ett lämnat samtycke samt säga nej till direktmarknadsföring och profilering.

Med vänliga hälsningar,

Röde Orms styrelse