Båtplats

Hur får man båtplats?
Nyhamnsläges hamn har 64 båtplatser i varierande storlekar. För ordningens skull finns en kölista upprättad som uppdateras årligen. Du anmäler ditt intresse via nedanstående formulär, alternativt skriftlig ansökan med samma uppgifter, som du lämnar till ordförande eller kassör. Eventuella frågor före ansökan kan ställas till ordförande Mats-Ola Wessman på telefon 0703-405544.

Hur många står i kö och hur fungerar kön?
För närvarande (våren 2017) står 62 personer i kö. Platsomsättningen varierar mellan olika år och i genomsnitt omsätts 4-10 platser årligen. Vid uppsägning av plats kan man välja att återföras till kölista och då hamnar man per automatik på första plats. Därför tackar ett stort antal varje vår nej till båtplats av olika anledningar och tilldelning sker ibland uppåt plats 40-45 och man tillfrågas beroende på om anmäld båtstorlek passar in på den lediga platsen. En uppskattning är att det tar cirka 5-7 år att få en permanent platstilldelning, mycket beroende på vilken storlek på plats som sökts. Fram tills dess kan man förhöra sig ifall det finns tillfälliga båtplatser som kan tilldelas hela eller delar av säsong. En vanlig orsak till rörelser i slutet av kön är att man slarvar med betalningen av sin faktura, därför är det viktigt att denna betalas på angiven förfallodag.

Villkoren är som följer

  • Du måste vara bosatt i Nyhamnsläge eller dess omedelbara närhet för att stå i kö.
  • Ansökan ska innehålla båtstorlek och personuppgifter samt andra eventuella önskemål.
  • Köplats och båtplats är personlig kan ej överlåtas utan särskilt beaktansvärda skäl.
  • Kostnaden för att stå på kölistan är 200:-/år.