Uppdatera uppgifter

Här kan du uppdatera dina medlemsuppgifter i Nyhamns Byalag. Fyll gärna i så komplett som möjligt och gärna med din e-postadress om du har detta.

Skicka via mail till medlemsuppgifter@nyhamnsbyalag.se och inkludera:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Postadress