Nyhamns Byalag

Nyhamns Hamn och Byalag
På den kuststräcka av Norre Fälad som förr benämndes Skidengera eller Skidengira byggdes år 1778 det första huset på den plats där sedermera Nyhamn skulle uppstå och växa ut till dagens Nyhamnsläge.  Huset uppfördes av en Jens Öfverberg härstammande från Östra Ljungby. Han hade bl a varit skomakare på Krapperups gård, men skulle nu ägna sig åt fiske. Öfverbergs hus fick namnet Nyhamn vid den mantalsskrivning som hölls i Stubbarp 1778.

I början av 1800-talet fanns det tolv hus i byn och antalet växte med åren, om än inte i så snabb takt. En av huvudnäringarna var naturligtvis fiske, och det är under de här åren som Nyhamns första riktiga ”bro” (brygga) kommer till. Tidigare hade fiskarna troligtvis enbart använt sig av s k ”kausar” i den lilla viken för förtöjning av sina båtar och landning av fångsterna.

”Nyhamns by och Fiskeläge”
Den 13 juni 1884 antogs stadgarna för det som kom att bli Nyhamns Byalag. Samtidigt upprättas också ett förslag till taxa för hamnavgifter, att ”användas till bryggans och hamnens underhåll eller förbättring”. Samhället växte, liksom hamnen och drivs än idag av byalaget som en medlemsägd hamn. Mer historia om byn och hamnen finns under fliken Historik, där det finns utdrag ur den förnämliga skriften ”Nyhamns Byalag 1884-1984” sammanställd och författad och av Per-Olof Cederberg, som vi sänder ett stort tack för hans förmåga att sprida kunskap i ämnet.

Ur stadgarna:
Nyhamns Byalags verksamhet omfattar Nyhamns hamn och aktiviteterna däromkring. Nyhamns Byalag skall verka för följande ändamål:  

  • Förvaltning och underhåll av Nyhamns hamn.                                                                       
  • Bevarande av kulturella värden och traditioner förknippade med hamnen och dess historia.
  • Verka för allmän trevnad och likaberättigande för utövare av verksamheter med anknytning till hamnen, såsom fiske, segling och annan sjösport.
  • Genom Byalagets båtklubb Röde Orm främja segelsport och utbildning i sjömanskap. 
  • Verka för balanserad förnyelse ledande till en aktiv och levande hamn.