Sponsorer

Röde Orm är Nyhamns Byalags båtklubb, en ideell förening som varje sommar sedan år 1965 arrangerat seglarskola i Nyhamnsläges hamn. År 2017 deltog ett 40-tal barn och ungdomar i fyra veckors seglarskola. I år utvidgar föreningen sin seglarskola för Optimister och arrangerar dessutom seglarskola för lite äldre ungdomar som erbjuds en grundkurs i lite större och snabbare båtar, Fevor. Föreningen ger 2018 sommarjobb åt sju ungdomar och satsar mycket på att ha välutbildade instruktörer, som gått både ledarskaps- och seglarutbildningar. Under sommaren arrangerar föreningen kvällsseglingar på tisdagar och torsdagar som är kostnadsfria för medlemmar, totalt blir det cirka 20 tillfällen under en sommar, beroende på vädrets makter. Den 18 augusti arrangeras Röde Orm-dagen, med kappsegling och grillning i hamnen tillsammans med Nyhamns hamn. Förra sommaren upptäckte vi att ungdomarna i Fevorna vid några tillfällen seglade ifrån våra följebåtar. Därför behöver föreningen av säkerhetsskäl en snabbare följebåt och försöker få in fler sponsorer för att kunna köpa in en sådan. Medlemsavgifterna vill föreningen hålla nere på oförändrat låga nivån 200 kronor per person och 500 kronor per familj och kursavgifterna är 1 300 kronor för två veckors seglarskola – en timkostnad på cirka 40 kronor, med allt material inkluderat. Tack vare sponsring av båtinköp kan klubben göra seglingen tillgänglig för så många som möjligt.

Stort tack till Stiftelsen Gripen, som i år sponsrat klubbens inköp av den RIB-båt som vi behövt för att säkert kunna genomföra seglarskola för Feva, snabbare tvåmanna-jollar.