Nyhamns Bastuförening

Om föreningen

Bastuföreningen är en underförening till Nyhamns Byalag. Föreningen är en ideell förening och har som ändamål att erbjuda bastubad i Nyhamnsläge.

Föreningen består av de familjer som erlagt inträdesavgift.

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Ej medlemmar är också välkomna att använda bastun, detta görs enklast genom att kontakta en medlem i föreningen.

Bokning

Bokning sker i elektronisk kalender, som har distribuerats till medlemmarna.

Alla tider är bokningsbara utom nedanstående, som gäller t.v:

  • Fredagar jämna veckor 16-20 är vikta till damerna i föreningen.
  • Lördagar jämna veckor 16-20 är vikta till herrarna i föreningen.
  • Fredagar ojämna veckor 16-20 är vikta till herrarna i föreningen.
  • Lördagar ojämna veckor 16-20 är vikta till damerna i föreningen.

Avgifter

 • Hyra hela bastun (3 h): 500 kr / gång.

Betala enligt nedanstående och ange vad betalningen gäller:

 • Bankgiro: 5127-5295
 • Swish: 0703 834510

Protokoll

Dokument

Årsmöte

Årsmöte 2022 hålls p.g.a. Covid 19 digitalt den 15 Januari 2022. Se separat utskick