Styrelse

I styrelsen 2021 sitter:

  • Ordförande – Anders Elgeborn
  • Kassör –  Anders Elgeborn
  • Sekreterare – Hans Johansson
  • Ledamot –  Minea Maurin