Kalendarium

Årsmöte 

Lördag 8 februari 2020 kl 13.30 i Ruffen Nyhamnsläge

 

Arbetsdagar 2020 för medlemmar/båtägare:
Lördag 9 maj
, start kl 8.00
Lördag 16 maj, start kl 8.00

Extra möjlighet för de som  ovanstående dagar inte passar.
Preliminära dagar. Kontakta någon i styrelsen.

Lördag 23 och 30/5 start 9.00 Diverse byggnadsarbeten mm.

 

 

NB Medlem/båtplatsinnehavare som uteblir debiteras för driftning från dagsverke á 500:-

Sjösättning med kran 2020
Inget datum fastställt

Sillkvällar 2019: (start ca kl 18.00)
Fredagar under sommaren

Midsommarfirande 2019:
Inget organiserat