Kalendarium

Årsmöte 

Lördag 5 mars 13.30 2022 i Ruffen.

Om detta visar sig olämpligt  p g a Covid 19 hålls årsmötet digitalt senast den 15 mars.

 

Arbetsdagar 2022 för medlemmar/båtägare:

OBS!!

Arbetsfördelning sker enligt särskild utsänd lista på mail

NB Medlem/båtplatsinnehavare som uteblir debiteras för driftning från dagsverke á 500:-

Sjösättning med kran 2022
Inget datum fastställt

Sillkvällar 2022: (start ca kl 18.00)
Inget fastställt ännu.

Midsommarfirande 2022:
Inget organiserat