Kalendarium

Årsmöte 

Lördag 9 februari 2019 kl 13.30 i Ruffen Nyhamnsläge

Arbetsdagar 2019 för medlemmar/båtägare:
Lördag 18 maj
, start kl 8.00
Lördag 25 maj, start kl 8.00

Extra möjlighet för de som  ovanstående dagar inte passar.
Preliminära dagar. Kontakta någon i styrelsen.

Lördag 11/5 start 9.00 Diverse byggnadsarbeten mm.

NB Medlem/båtplatsinnehavare som uteblir debiteras för driftning från dagsverke á 500:-

Sjösättning med kran 2019
Inget datum fastställt

Sillkvällar 2019: (start ca kl 18.00)
Fredagar under sommaren

Midsommarfirande 2019:
Inget organiserat