Kalendarium

Årsmöte 

Lördag 13 februari 2021 hålls digitalt p g a Covid 19

 

Arbetsdagar 2021 för medlemmar/båtägare:

OBS!!

Arbetsfördelning sker enligt särskild utsänd lista på mail

NB Medlem/båtplatsinnehavare som uteblir debiteras för driftning från dagsverke á 500:-

Sjösättning med kran 2021
Inget datum fastställt

Sillkvällar 2021: (start ca kl 18.00)
Inställt i år pga pandemi.

Midsommarfirande 2021:
Inget organiserat