Kalendarium

 

Arbetsdagar

maj/juni 2022 för medlemmar/båtägare:

OBS!!

Arbetsfördelning sker enligt särskild utsänd lista på mail och planeras att vara avslutat senast den 15 juni.

Därefter

Grillfest.!!! 

Den 20 augusti planeras en grillfest för medlemmarna. Särskild inbjudan och anmälan kommer.

NB Medlem/båtplatsinnehavare som uteblir debiteras för driftning från dagsverke á 500:-

Sjösättning med kran 2022
Inget datum fastställt

Sillkvällar 2022: (start ca kl 18.00)
 Start fredag 1 juli och 9 fredagar under sommaren

Kiosken 2022:
Kommer att vara öppen p.s.s. som förra året.