Kalendarium

Årsmöte 

Lördag 8 februari 2020 kl 13.30 i Ruffen Nyhamnsläge

 

Arbetsdagar 2020 för medlemmar/båtägare:

OBS!!

Arbetsfördelning sker enligt särskild utsänd lista på mail

NB Medlem/båtplatsinnehavare som uteblir debiteras för driftning från dagsverke á 500:-

Sjösättning med kran 2020
Inget datum fastställt

Sillkvällar 2020: (start ca kl 18.00)
Inställt i år pga pandemi.

Midsommarfirande 2020:
Inget organiserat