Röde Orm


Nyhamns Byalags Båtklubb Röde Orm
Vi är en ideell förening med verksamhet vid hamnen i Nyhamnsläge. Klubben har cirka 15 optimistjollar, tre tvåmannabåtar, fevor, två följebåtar samt en mindre kölbåt, en yngling, till sitt förfogande.

Under sommaren anordnar vi seglarskola som pågår i två veckor under två perioder.

Efter seglarskolornas slut fortsätter aktiviteten två gånger i veckan, tisdag- och torsdagar, då vi med hjälp av föräldrar och instruktörer arrangerar kvällsseglingar i hamnen.

Läs mer eller kontakta oss: