Uppdatera uppgifter

Här kan du uppdatera dina medlemsuppgifter i Nyhamns Byalag. Fyll gärna i så komplett som möjligt och gärna med din e-postadress om du har detta.

  Namn (obligatorisk)

  Postadress

  Postnr och postort

  E-postadress

  Telefon

  Mobiltelefon / annat nummer

  Övrig information