Uppdatera uppgifter

Här kan du uppdatera dina medlemsuppgifter i Nyhamns Byalag. Fyll gärna i så komplett som möjligt och gärna med din e-postadress om du har detta.

Namn (obligatorisk)

Postadress

Postnr och postort

E-postadress

Telefon

Mobiltelefon / annat nummer

Övrig information